İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
Mali Raporların Güvenilirliği
Yürürlükteki mevzuata uyum
Varlıkların korunması
Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.