• Akademik Personeller

    Ali Rıza Tüfekçi
    Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim)
    Fatih Gül
    Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim)