• İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

  İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri

  KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİNİN BİLEŞENLERİ

  1. Kontrol ortamı standartları  
   • Etik değerler ve dürüstlük.
   • Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
   • Personelin yeterliliği ve performansı
   • Yetki devri
  2. Risk değerlendirme standartları
   • Planlama ve programlama
   • Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  3. Kontrol faaliyetleri standartları
   • Kontrol stratejileri ve yöntemleri
   • Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
   • Görevler ayrılığı
   • Hiyerarşik kontroller
   • Faaliyetlerin sürekliliği
   • Bilgi sistemleri kontrolleri
  4.  Bilgi ve iletişim standartları
   • Bilgi ve iletişim
   • Raporlama
   • Kayıt ve dosyalama sistemi
   • Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi
  5.  İzleme standartları
   • İç kontrolün değerlendirilmesi
   • İç denetim