• İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

  İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

  İÇ KONTROLÜN AMAÇLARI

  Faaliyetlerin etkin ve verimli olması
  Mali Raporların Güvenilirliği
  Yürürlükteki mevzuata uyum
  Varlıkların korunması
  Faaliyetlerin etkin ve verimli olması, kurumun; hedeflerine ulaşma düzeyi, performansı, fayda-maliyet yapısı gibi temel faaliyet hedefleri ile ilgilidir.
  Mali raporların güvenilirliği, mali verilerin açık ve anlaşılır bir biçimde kayıtlara alınması ve yayınlanması ile verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi gibi konuları içerir.
  Yürürlükteki mevzuata uyum, kurumun yürüttüğü faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları içerir.
  Varlıkların korunması ise kurumun sahip olduğu tüm varlıkların güvence altına alınmasını içerir.