• İdari Personel

  Fakülte Sekreteri

  Sevilay YILDIRIM - 8011

  Dekan Sekreterliği - Yazı İşleri

  Kevser BAŞTAŞ - 8010

  Ek Ödemeler - Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

  Serdar DUMAN - 8014

  Personel İşleri - Satınalma Yetkilisi

  Şükrü BABADAĞ - 8015

  Maaş Mutemedi - Döner Sermaye İşleri

  Nazife YILDIZ GÜL - 8013

  Matematik/Biyoloji/Kimya Bölüm Sekreterliği

  Göksel KIRMIZIGÜL - 8017

  Fizik/İstatistik Bölüm Sekreterliği

  Özlem ŞEN - 8012