• İş Akış Şemaları

  1- Faaliyet Raporu Hazırlama İşlemleri

  2- Fakülte Kurulu

  3- Fakülte Yönetim Kurulu

  4- Akademik Genel Kurul

  5- Kongre, Konferans, Sempozyum, Seminer, Kurultay, Çalıştay, Panel vb. Düzenleme

  6- Bölüm Kurulması

  7- Anabilim Dalı Kurulması

  8- Ders Dağılımı Hazırlama İşlemleri

  9- Fakülte Yönetim Kuruluna Temsilci Seçimi

  10- Fakülte Kuruluna Temsilci Seçimi

  11- 1416 Sayılı Kanuna Göre Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

  12- Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı

  13- Sınav Programı Hazırlama İşlemleri

  14- Kayıt Yenileme / Ders Seçme İşlemleri

  15- Ders Muafiyeti İşlemleri

  16- Kayıt Dondurma İşlemleri

  17- Kayıt Silme İşlemleri

  18- Öğrenci Staj İşlemleri

  19- Özel Öğrenci İşlemleri

  20- Öğrenci Disiplin İşlemleri

  21- Burs İşlemleri

  22- Yatay Geçiş İşlemleri

  23- Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri

  24- Öğrenci Temsilci Seçimi

  25- Erasmus Giden Öğrenci İşlemleri

  26- Erasmus Gelen Öğrenci İşlemleri

  27- Farabi/Mevlana Giden Öğrenci İşlemleri

  28- Farabi/Mevlana Gelen Öğrenci İşlemleri

  29- Sınav Notuna İtiraz İşlemleri

  30- Öğretim Üyesi Dışında Öğretim Elemanı Alımı İşlemleri

  31- Yıllık İzin Kullanımı

  32- Hastalık İzni Kullanımı

  33- Mazeret İzni Kullanımı

  34- Aylıksız İzin Kullanımı

  35- Kurum Dışı Görevlendirme İşlemleri

  36- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanlarının Görev Süresinin Uzatılması

  37- Dr. Öğr. Üyelerinin Görev Süresinin Uzatılması

  38- Bölüm / Anabilim Dalı Başkanı Atama

  39- Personel Disiplin İşlemleri

  40- Ders Telafisi İşlemleri

  41- Gelen / Giden Evrak İşlemleri

  42- Arşiv Hizmetleri İşlemleri

  43- Stratejik Plan Hazırlama İşlemleri

  44- Bina ve Tesislerin Bakım-Onarımı

  45- Bütçe Hazırlama İşlemleri

  46- Döner Sermaye İşlemleri

  47- Ek Ders İşlemleri

  48- Fazla Mesai İşlemleri

  49- Maaş İşlemleri

  50- Makine ve Teçhizat Bakım-Onarımı

  51- Doğrudan Temin ile Satın Alma İşlemleri

  52- SGK İşlemleri

  53- Yolluk İşlemleri

  54- Doktor Öğretim Üyesi Alımı

  55- Haftalık Ders Programı Hazırlama İşlemleri