• Misyon & Vizyon

    MİSYON 
      Günümüzde ve ileride ülkemiz ve dünyanın karşılaştığı/karşılaşacağı karmaşık ve çok boyutlu problemlerin çözümünde etkin rol alabilen; disiplinler arası çalışma yapabilen, sorgulayabilen, sorunu teşhis edebilen ve çözüm üretebilen; kariyerini planlamada gerekli bilgi, performans, yetenek ve esnekliği sahip; teknoloji, sanayi, çevre ve doğal kaynakların korunması, planlaması ve yönetimi; yeni teknoloji ve yöntemlerin icadı ve adaptasyonu; bilgi teknolojisi ve bilginin kullanımı ve idaresi gibi birçok alanda fizik, kimya, biyoloji, matematik ve istatistik gibi temel bilimleri kullanabilen; insan hakları ve evrensel etik değerlere saygılı; yeni nesil araştırmacı ve uzmanların yetiştirilmesi.

    VİZYON
      Öğrenciler, çalışanlar ve mezunların mensubu olmaktan gurur duyduğu; yaptığı bilimsel çalışmalar ve verdiği mezunları ile ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir Fakülte olmak.