• Tarihçe

  FAKÜLTEMİZ TARİHSEL GELİŞİMİ

  29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanunla, Fen-Edebiyat Fakültesi Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca uygun görülen 12 bölüm açılmıştır. Fakültede açılan bölümler:

  Biyoloji Bölümü (7 Anabilim Dalı),

  Fizik Bölümü (6 Anabilim Dalı),

  Kimya Bölümü (5 Anabilim Dalı),

  Matematik Bölümü (6 Anabilim Dalı),

  İstatistik Bölümü (4 Anabilim Dalı),

  Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (3 Anabilim Dalı),

  Felsefe Bölümü (4 Anabilim Dalı),

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 Anabilim Dalı),

  Sosyoloji Bölümü (4 Anabilim Dalı),

  Tarih Bölümü (6 Anabilim Dalı),

  Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü (5 Anabilim Dalı),

  Coğrafya Bölümü (3 Anabilim Dalı).

  30 Haziran 2010 tarih ve 27627 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2010/525 sayılı kararla Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesinin adının Edebiyat Fakültesi olarak değiştirilmesi ve Rektörlüğe bağlı olarak Fen Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 03.09.2010 tarihli ve 032127 sayılı yazısı ile de Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Biyoloji, Fizik, Kimya, İstatistik ve Matematik Bölümleri öğretim üyesi kadroları ile birlikte Fakültemize devredilmiş olup Fakültemiz; aşağıda belirtilen 5 bölüm ile bölümlere bağlı 28 anabilim dalından oluşmaktadır.

  1-Biyoloji Bölümü

              a) Botanik Anabilim Dalı

              b) Bitki Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

              c) Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı 

              d) Zooloji Anabilim Dalı 

              e) Genel Biyoloji Anabilim Dalı 

              f)  Biyoteknoloji Anabilim Dalı

              g) Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

  2-Fizik Bölümü

              a) Atom ve Molekül Fiziği 

              b) Katı Hal Fiziği

              c) Genel Fizik

              d) Matematiksel Fizik 

              e) Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği

              f) Nükleer Fizik

  3-Matematik Bölümü

              a) Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

              b) Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

              c) Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

              d) Geometri Anabilim Dalı

              e) Topoloji Anabilim Dalı

              f) Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

  4-Kimya Bölümü

              a) Fizikokimya Anabilim Dalı 

              b) Anorganik Kimya Anabilim Dalı 

              c) Analitik Kimya Anabilim Dalı 

              d) Organik Kimya Anabilim Dalı 

              e) Biyokimya Anabilim Dalı

  5-  İstatistik Bölümü

              a) Uygulamalı İstatistik Anabilim Dalı
              b) İstatistik Teorisi Anabilim Dalı
              c) İstatistik Bilgi Sistemi Anabilim Dalı
              d) Yön Eylem Araştırması Anabilim Dalı